Dünya nereye gidiyor, temel konu bu olmalıdır. Günümüzde arz talep dengesi nasıl oluşuyor.

Üreten toplum, tüketen toplum derken yeni nesilde artık abone ol toplumuna evirildik. Yeni nesil artık hiçbir şeye sahip olmak, bir yere veya bir şeye bağlı yaşamak istemiyor. Daha özgür her şeye abone olan hiçbir şeyin sorumluluğunu taşımayan istemeyen hiçbir şeyden sorumlu olmayan, hatta ve hatta doğduğu yerde ölmek istemeyen bir nesil yetişiyor.

Yaşadığı eve, bindiği arabaya, giydiği elbiseye, yediği yemeğe, eğlenmesine, gezmesine, okuduğu kitaba, çalıştığı işe abone olan ve yılın 3 ayını Ankara’ da 4 ayını İstanbul’da kalanını da New York’ta geçirmeyi isteyen bir nesil oluşuyor.
Buna göre sanayi üretimi, diğer üretim ve hizmet kollarındaki satış politikaları tamamen değişecektir. Bu değişimi sağlayamayan bütün şirketler risk altındadır. Burada saptanması gereken öncelikli konu tüketici hedef kitlenin iyi tespit edilmesi ve bu yeni sistemdeki yerini almasını sağlamasıdır. Gezen ve özgürlükçü yeni nesilde gerekli tedbirlerin alınarak erozyona uğramaması akademik camianın biran evvel millet olma devlet ve devlet olma politikalarını devreye alarak eksen koymasına müsaade etmemeleri gerekir. Asıl önemsenmesi gereken kesim ise yeni nesil yetiştiren X kuşağı ebeveynlerin geleceğimiz olan Y ve Z kuşağı için kontrolü ellerinde tutan bir aile yönetimine geçmelerini sağlamaktır.

Bireylerin internet bağımlılığını düşürmek ve aile birliğinin korunması için devletin yeni değerlendirmeler yapması gerekmektedir.

Nomofobi, telefonsuz kalma korkusu ya da cep telefonu yoluyla iletişimden kopmaktan korkma durumu olarak tanımlanıyor. Çağımızın bu yeni hastalığı geleceğimiz olan yeni neslin üzerindeki en büyük sorunlardan birisidir. Yakın zamanda yapılan sınavlarda, TYT’ ye 2 milyon 390 bin ve AYT’ ye 1 milyon 881 aday katıldı. TYT Fen Bilimleri 40 sorudan 2 net, Sosyal Bilimler den 20 sorudan 7 net, Ana dilimiz Türkçe' den ise başarı oranı yüzde 50'nin altında kalarak 40 sorudan 15'ni yapabilmiştir. Bu da sonuç olarak sınav başarı oranlarının düşüşünü göstermiştir.

 

Zafer EROĞLU
Askander Yönetim Kurulu Başkanı